QUI SOM

"Res és més intens que el terror de perdre la identitat." Alejandra Pizarnik

TRANSPARÈNCIA

En aquest apartat del web nostra entitat posa a disposició del visitant tota la informació necessària derivada del compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

ORGANITZACIÓ

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació. La Junta de Directiva regeix, administra i representa l'associació. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l'Assemblea General. La junta directiva està formada per:

  • el/la President/a: Sra. Rosa Mercadé i Gumà
  • el/la vicepresident/a
  • el/la secretari/ària
  • el/la tresorer/a
  • el/la vocal/s (en un màxim de 4 vocals)

L'entitat està constituïda per assessories, serveis, comissions i grups de treball, coordinat per un/a director/a, per facilitar i aconseguir el compliments dels objectius i metes de l'associació.

ESTATUTS

Els estatuts són aquella norma, acordada pels socis/sòcies i fundadors/es, que regula el funcionament de l'associació. Les seves funcions fonamentals, entre d'altres, són les següents:

  • Regular el funcionament de l'entitat davant de tercers (per exemple, normes per a la presa de decisions, representants, etc.)
  • Regular els drets i obligacions dels membres i les relacions entre aquests.
Clica la icona per descarrègar

REGISTRES

  • Entitat inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 46719, grup 2, secció 1a, (15/12/2011).
  • El règim jurídic que regeix l'entitat està regulat per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març).
Clica la icona per descarrègar

MEMÒRIA HISTÒRICA

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

FINANCIACIÓ

ENTITAT MEMBRE DE...

Com podem ajudar-te?